4 அக்., 2012

குளிர் நிலவு...


இரவு மௌனத்தில் 
குளிர் நிலவு
தழுவிய  நிலையில் 
தம்பதிகள் 
குலைக்கும் 
தெரு நாய்கள்
எல்லாம் மறந்த 
நிலையில் 
தூங்கும் நகரம்...

1 கருத்து: