11 அக்., 2012

காதல் மாற்றம்


காதல் 
தோல்விக்கு காரணமாய் 
தாடி...
======================
காதல் தோல்வி 
ஆணுக்குவரலாறு 
பெண்ணுக்கு தகராறு...
=======================
தனக்காய் சொன்ன போது 
காதல் இனித்தது 
தங்கைக்கு யாரோ 
சொன்னபோது கொதித்தது
========================

1 கருத்து: