23 செப்., 2012

திரைவுலகம்...
எண்ணிய எண்ணத்தை 
கதையாய் மாற்றி 
ஏமாற்று வித்தையை 
படம்பிடித்து...

ஆட்டம் பாட்டம் 
நடுவில் 
பம்பரம்விட்டு...

ஆடை பாதி 
ஆள் பாதியாய் 
நடமாட விட்டு...

தமிழுக்கு 
தமிழே அறியாத 
தெரியாதவர்களை 
அழைத்து வந்து...

கொடி பிடிக்க 
திட்டம்போட்டு 
அதில் தோற்றும் 
வெற்றியும் பெற்று...

நிழலை நிஜமாக்கும் 
உலகமே திரைவுலகம்
இதை காண 
திரண்டு வரும் 


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக