26 ஆக., 2012

வேறுபாடுகள்...

தூரமாய் உள்ள
வானம் தொடும்
தூரம் தான்
பக்கத்தில் இருக்கும்
வர்ணம் இன்னும்
தொடாத தூரமாய்...

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக