30 மே, 2012

கைபுள்ளே...சிரிக்க மட்டும்,


கைபுள்ளே எனது பயந்த சுபாவத்தை படம் பிடித்து 
காட்டிபுட்டான்களே 

=================================================தலைவர் என்ன குளிக்கும் போது பிடித்துகொண்டு 
குளிக்கிறார்?


எதிர் கட்சி சதி பாத்ரூம் வரை வந்தாலும் வரலாம் 
என்று ஒரு எச்சரிக்கைக்கு தான்...
================================================

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக