4 மே, 2012

இது மின்சாரம்...சிரிக்க மட்டும்,


யாரு அது உன் சம்சாரமா ?

இல்லேப்பா இது மின்சாரம்...

புரியவில்லை ?

அப்பயப்ப வந்து போவா ?

 மண்டையில் அடிவிழும்மண்டையில் அடிவிழும்மண்டையில் அடிவிழும்
========================
நம்ம தலைவரை எல்லோரும் 
க பிக்கு முன்,க பிக்கு என்றும்
பிரித்து உதாரணமாய் 
சொல்லுறாங்க ஏன் ?

மற்றவர்களுக்கு போட்ட கள்ள ஓட்டு
க பிக்கு முன்,என்றும் ,அவருக்கு நாம் 
போடும் கள்ள ஒட்டு க பிக்கு என்றும் 
அவர் வாழ்ந்த காலத்தை சொல்லுறது...!2 கருத்துகள்: