17 ஏப்., 2012

முதியோர் இல்லம் எதற்கு?


முதுமையே இது தான் 
உன் நிலையா ?

உனது இறப்புக்கு 
முன் நீ காணும் விதியா ?

விடியலை தந்தவர்களுக்கு 
இது தான் விடையா ?

இருந்த இடத்துக்கு
இது தான் கைமாறா?

இல்லத்தில் இல்லை இடமா
இல்லை...

இருப்பதில் இருக்க,கொடுக்க 
மறுக்கும் எண்ணமா?

பிள்ளைகளே!
நீங்கள்  வகுத்த குணமா ?
கிடைக்கும் நேரத்தில் 
பேச மறுக்கும் மனமா?

இது அடுக்குமா
இந்த பருவம் 
உனக்கும் வரும் என்று 
நினைத்து பார்க்குமா ?

பெற்றோகள் உன்னோடு 
இருந்தால் நன்மைகள் உனக்கு...

விடைகள் உனக்குள் இருக்கு.
முதியோர் இல்லம் எதற்கு?கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக