1 பிப்., 2012

சீத்தாப்பழம்...(மருத்துவக்கவிதை)
பல்லுக்கும்
எலும்புக்கும்,
சீத்தாப்பழம் 
சிறப்பு பெரும்,

முடி உதிர்வை தடுக்க,
பலத்தின் விதைப்பொடி
விடைசொல்லும்.

மேலும் 
சிறுபயறு மாவு 
கூட்டணி சேர,
பேன்கள் ஒழிந்துப்போகும்...

முடி மிருதுவாகும்
அழகு சேர்க்கும் வழியில்
சித்தாப்பழம்
தலைமை ஏற்கும்.

இதயம் காக்கப்படும்
பலப்படும்
காசநோயை விரட்ட 
துணை நிறுக்கும்...

பழத்தின்  பலன்களை 
அறிய...
இந்த சீத்தாப்பழம் 
உண்டு வாழ்ந்தால்
உண்மை புரியும்...

2 கருத்துகள்: