31 டிச., 2011

2011 ம் ஆண்டுக்கு விடை


இதோ போகிறது 
இறந்த காலமாய் 
2011 ம் ஆண்டு...

இன்பங்களை 
இழப்புகளை
இன்னல்களை 
தந்தும்...


இறந்தகாலமாய் 
போகும் 
நிகழ்காலத்தில் 
இருக்கும் 
இந்த ஆண்டுக்கு 
நன்றி சொல்லி 


இன்று தான் 
கடைசி 
வரும் காலத்தை 
நேசி 
என்று வாசிக்க 
யோசிக்க வைத்த 
2011 ம் ஆண்டுக்கு 
விடைக்கொடுப்போம் 

வலிகள் அற்ற 
வரும் புது ஆண்டுக்கு 
வழிக்கொடுப்போம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக