7 நவ., 2011

தவளை.
இலவச நீர் தொட்டி
கத்தி மகிழ்ந்தது 
தவளை.
===================
மழைச்சத்தம் சற்று 
ஓய்ந்தது போனது 
தவளைக்காக. 
==================
மழைத் தூறலுடன் 
காதல் பாட்டு 
தவளை.


உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்கள்.உங்கள் ஊக்கமே எனது ஆக்கமாய் மாறட்டும்!

1 கருத்து: