17 அக்., 2011

வறுமையை போக்க முனைந்திடு.
வறுமைக்கு வாக்கப்பட்டதால்,
அரை ஜான் வயிறுக்கு ஓட்டம்.
பட்டினி வயிற்றுக்குள் கருவாய்
வளர்ந்ததால் உனக்கும் போராட்டம் .

குடில் கூட உன் தாயின்
முந்தானை தான்.
உன் முகவரி கூட
உன் கண்ணிர் பட்டு
அழிந்து போனது புரிகிறது.

புத்தகம் தூக்க வேண்டிய
உன் கரங்கள்,
அடுத்த வேலை உணவுக்கே
செங்கல் தூக்கும் நிலை.

உன் கண்கள்
சிந்தும் அக்னிக்கு
விடை கிடைக்கும்.
உன் நம்பிக்கை
தாயின் வலி போக்கும் .


கிடைக்கும் நேரத்தில் படித்திடு
உண்மை பேசி வாழ்ந்திடு.
இல்லாமை போக்க உழைத்திடு
வறுமையை போக்க முனைந்திடு.


அக்டோபர் 17 ,வறுமை ஒழிப்பு தினம் .


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக