6 மார்., 2010

சொல்லிவிடு!

உனக்காக
நான் காத்திருந்ததால்
காதல் என்று கொள்ளலாம்.

எனக்காக
நீ அழுதால்
காதல் என சொல்லலாம்.

காதலை காதலிக்கும்
வாழ்க்கைக்கு
என்ன வென்று கூறலாம்?

உனக்காக
நான் உணவு உண்டால்
உனக்கு பசித்தீருமா ?

உண்மைக் காதல் எனபது
இல்லறத்தில் இணைந்து இருக்க...

பருவத்தில் நினைப்பது எல்லாம் 
காதலாய் மாறுமா,ஆகுமா ?

புதுமைப்பெண்ணாய் 
நீ மாறிவிடு 


காதல் என்று சொல்பவனை 
விட்டு விலகிவிடு!

காதலிக்கும் காலத்தை 
கொன்றுவிடு!

இங்கு காதல் கிடைக்காது 
என்றே சொலிவிடு!

 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக