5 ஜூலை, 2015

கழிக்கப்பட்ட விளையாட்டு...!

இனி உட்கார்ந்த நிலையில்
விளையாட்டு
ஏன் ஓடி விளையாடு
பாட்டு...
கணினி காலத்தில்
கழிக்கப்பட்ட
விளையாட்டு...!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக