7 ஜூலை, 2015

மகிமையை.

தொலைந்து போனேன்
உன் உறவு என்னும்
உணர்வுக்குள்
உணர்ந்து கொண்டேன்
உன் உறவின் வலிமையை
பாசத்தின் மகிமையை..!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக