7 ஜூலை, 2015

எல்லாமே

நினைக்கும் போதும் 
பார்க்கும் போதும்
நமக்கு பிடித்தவர்களின் 
ம்ம்ம் என்ற சொல்லும் 
நடை 
உடை
எல்லாமே அழகாய் இருக்கும்...!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக