11 ஜூலை, 2015

கடலும் கையளவு தான்...!

கற்றுக்கொள்ளும்
முதல் அனுபவத்தில்
பயம்...!
கற்று
கடந்தால்
கடலும் கையளவு தான்...!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக