11 ஜூலை, 2015

மனிதனின் நாக்கு!

பலரின் உள்ளம்
உருகுலைந்து
போக
அமிலத்தின் 
அவதாரமாய்
மனிதனின் நாக்கு!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக