5 ஜூலை, 2015

நீ..


எண்ணத்தில் நீ
எண்ணமெல்லாம் நீ

எண்ணிய போது வந்து போவதும் நீ

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக