16 நவ., 2014

மறந்து போகிறேன்...

உன் பேச்சிலும் 
சிரிப்பிலும் 
தொட்டு பேசும் நிலையிலும் 
உன்னோடு இருக்கையிலும் 
கலந்தே போகிறேன் 
அதில்
கரைந்தும் போகிறேன்
தன்னிலை துறந்து
என்னை மறந்து போகிறேன்...

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக