16 ஜூலை, 2014

எழுதி....மலைக்க வைத்தான் 
மண்ணுக்குள்
எழுதி...

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக