9 மார்., 2014

மதிக்கப்படவில்லை...

நாங்களும் மனிதர்களாய் 
பிறந்து இருந்தாலும்...
இன்னும் மதிக்கப்படவில்லை
மனிதர்களால்...!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக