24 டிச., 2012

இருவகை...


கேட்பதை கொடுக்கும்
நிலை
பெண் குழந்தைக்கு 
அப்பாவும் 
ஆண் குழந்தைக்கு 
அம்மாவும் 
அடைக்கலம்...

வேண்டியதை  பெற 
சண்டை அம்மாவிடம்
ஆண் குழந்தை...

கேட்டதை பெற 
சிரிப்புடன்  அப்பாவிடம் 
பெண் குழந்தைக்கு...

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக