2 அக்., 2012

அழகாய்...


நிலவின் வெளிச்சம் 
நிலவு இன்னும் 
அழகாய்...
======================
இரு நிலவுகள் 
நித்திரையை தொலைத்த
மனிதர்கள்...
=======================
உருண்ட நிலவு 
உருகியது 
உன் அழகில்....
=======================

1 கருத்து: