23 செப்., 2012

மேட்டுர் அணை திறப்பு
மேட்டுர் அணை திறப்பு 


காவேரி ஆறு 

சுத்தம்...
===============

சாதனையில் 
வெளிச்சம் 
மின் வெட்டு...
================
நல்ல நேரமும் 
மின்வெட்டு நேரமும் 
2013 வருட காலண்டரியில்...
===============

===================

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக