24 செப்., 2012

காலத்தின் மாற்றம்...

களத்தில் புதிய தோற்றத்தில் 
காலத்தின் மாற்றம் 
பெண்கள்...
=======================
நடை உடை 
மாறிப்போனது 
காலத்திற்கு ஏற்ப...
--------------------------------------------
இடைக்குள் 
இருப்பிடம் 
கைப்பேசி...
=========================

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக