29 செப்., 2012

அவர் ராசிக்கு...சிரிக்க மட்டும்,


கட்சியை விட்டு செயலாளர் ,தலைவர் இருவரையும் நீக்கி விட உத்தரவுவிடுகிறேன்...

தலைவரே உப தலைவர் என்று சொல்லாமல் தலைவர் என்று 
தவறா சொல்லிவிட்டீர்கள் 
=======================================
ஏன் தலைவர் கட்சிலிருந்து யாரையாவது தினம் நீக்கி 
பின் மன்னித்து விட்டேன் என்று சேர்த்து  வருகிறார் ?

அவர் ராசிக்கு நீக்கி பின் சேர்க்கனுமாம் அதான்...
==========================================

1 கருத்து: