26 ஆக., 2012

அணில் திருடன்...எனது வீட்டு 
மரத்தில் 
மாங்காய்
கொய்யா
என
ஒன்றுவிடாமல் 
திருடி 
தின்றுவிட்டு போகிறது 
அணில் திருடன்....========================
நாளை பறிக்கலாம் 
என்ற அலட்சியம் 
அபகரித்துக்கொண்டது 
அணில்...
========================
நான் நட்ட 
மரத்தில் 
கூடு கட்டி 
சொந்தம் கொண்டாடுகிறது...
====================================

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக