13 ஏப்., 2012

புதிய விளக்கு ஏற்று !விடலைகள் சொல்லும்
விடைகள்...
புதிய வழிகள்
ஒளிக்குள் இருப்பதை!

அகலும் நமது இருளும்,
அறியாமை போக்கும் 
அன்புகொண்டு வாழ்ந்தால்.

மழலைகள் போல் 
மனதை மாற்று
ஒன்றாய் இணைந்து 
இணைத்து 
மனிதனாய் வாழ 
புதிய விளக்கு ஏற்று !

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக