27 ஏப்., 2012

இன்றைய வாக்காளன்!


கொள்கை ஏதுமில்லாமல்
மாற்றங்கள் வேண்டி
தடுமாற்றமில்லாமல்...

ஒவ்வாரு தேர்தலுக்கும் 
தெரிந்தே 
கவர்ச்சிக்கும்
பேச்சிற்க்கும்
சாதிக்கும் 
புதிய கட்சிகளுக்கும் 
வாக்களித்தான்...

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக