20 மார்., 2012

நாலு இடத்தை விசாரித்து தலைவர் அடிக்கடி எல்லா கட்சிகளையும் 
விசாரித்துக்கொண்டே இருக்கிறாரே ஏன் ?

அவர் எப்போதும் நாலு இடத்தை விசாரித்து தான் 
சேருவார்.. அதுக்கு தான்...

===========================================

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக