23 மார்., 2012

தூங்காமல் இருக்க...சிரிக்க மட்டும்

அப்பா:

ஏன்டா  ஓட்டப் பந்தயத்தில கலந்துக்கொண்டால் என்ன?

மகன்:

பரிசுக்காக ஓடும் பழக்கமில்லே.பரிசு என்னை தேடி ஓடி வரணுப்பா

======================================
ஆசிரியர்:


மாணவர்களே நீங்கள் சாதித்துக்காட்டனும்...


மாணவன்:


நானும் தினம் முயற்சி செய்து தோற்று வருகிறேன் சார்...


ஆசிரியர்:


அப்படி என்ன செய்து வருகிறாய் ?


மாணவன்:


உங்க வகுப்பில் தூங்காமல் இருக்க தான் சார் 


ஆசிரியர்:


உருட்டுக்கட்டை உருட்டுக்கட்டைஉருட்டுக்கட்டைஉருட்டுக்கட்டை

2 கருத்துகள்: