24 அக்., 2011

கொசு!(கவிதை)நோய் தந்து மகிழும் 
இந்த கொசு!

குலிசிடை குடும்பத்தை
சேர்ந்த பூச்சி இனமே 
இந்த கொசு!

ஒரே இறக்கையும்
நீண்ட கால்களும்...
கொண்ட, கொடி இடை
இல்லாத கொடிய இனம்!

ஆணோ சுத்த சைவம்,
பழங்களைத் தேடிப் பருகும்.

பெண் கொசுக்கள் தான்,
நம் தூக்கத்தை கலைத்து,
ரத்தத்தை குடிக்கும்!

குடித்துவிட்டு போகாமல்
தன் உமிழ்நீரை ,நமக்கு
தந்து செய்ந்நன்றி
கடன் தீர்க்கும்!

மலேரியா நோயை
தந்து மகிழும்.
இந்த கொசுக்கு
பயந்தே இரவானால்
வலைக்குள் அடங்கிப்போகும்
மனித இனம்!

_________________

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக