17 அக்., 2011

இளையத் தலைமுறையே!
வாலிபர்களே  ! இது உன்
மரணத்தின் ஒத்திகையா?
வாழ நினைக்கும் விடலையே!
இது என்ன தேசிய விளையாட்டா!
பள்ளிக்கு போகும் முன்
படிகளியில் படிக்கிற பாடமா ?

உன்னை படிக்க வைக்கும்,
தாயுக்கும் தந்தைக்கும் தரும் மரியாதையா?
உனது இந்த பயணம் தேவையா ?
உயிரின் விலை நீ  அறிவாயா ?

இளையத் தலைமுறையே!
உன் நடை முறை தவறு,
விதிமுறை வரும் வரை
உன் பயண முறை மாற்று!

இந்த வழிமுறை தவிர்த்து,
வரைமுறைக் கொண்டு  வாழு!
உலகம் போற்றும் உன்னை பாரு!


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக