6 மார்., 2010

கையேந்தி நீ நின்றால்


பயன் தரும்
வாழ்க்கை எனக்குள் இருக்க ...


இருக்கைகள் துடுப்பாய் பார்க்க...
எதிர் நீச்சல் போடா எனக்கென்ன
பயம்!

இருப்பதை கொடுத்து
ஈகையில் வாழ்வேன்.


வருவதை கொண்டு
வளமுடன் வாழ்வேன்.


நேற்றய உலகமும்,
இன்றைய உலகமும்,
என்னோடு இருக்க.
நாளைய கனவுகள் எதற்கு?

நன்கு திசைகளும்
எனக்குள் அடக்கம்.
சூரியன் உதிக்கும்
திசையோ
என் வீட்டில் துவக்கம்.

உயர்வுத்  தரும்
வாழ்க்கை

எனக்குள் இருக்க...

ஏழ்மை என்னை கண்டு
நடுங்கும்!


பயன் உள்ள வாழ்க்கை
பக்கத்திலிருக்க...

கையேந்தி  நீ நின்றால்
உலகம் சபிக்கும்!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக