6 மார்., 2010

அச்சமில்லை!அச்சமில்லையே!

அச்சமில்லை! அச்சமில்லை!
காணும்  வாழ்விலே!
வரும் தோல்வியெல்லாம்
இறந்து போகுமே!
நீ துணிந்து நின்றால்,
அச்சமில்லை! அச்சமில்லையே!

வஞ்சமில்லை வஞ்சமில்லை
காணும் வாழ்விலே!
வஞ்சம் கொண்ட உள்ளமெல்லாம்
நடுங்கி ஓடுமே!பயமில்லை, பயமில்லை
வாழும் வாழ்விலே !
மலையென. எரிமலையென...
பார்த்தால் போதுமே.. .!

தோல்வியில்லை,தோல்வியில்லை...
நீ எதிர்த்து போரிட்டால் போதுமே..
தோல்வியும் ஓட்டமெடுக்கும்
வெற்றி உன் வசமே!கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக